قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه / رویداد جاری / معرفی رویداد کارآفرینی هانا

معرفی رویداد کارآفرینی هانا

رویداد کارآفرینی هانا (هم افزایی ایده های نوپای آزاد)برای اولین بار در اسفند ۱۳۹۷ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر برگزار گردید. این رویداد که با محوریت موضوع های تخصصی مختلف فنی-مهندسی برگزار میگردد، شامل سه بخش اصلی است. بخش اول این رویداد یک روزه، سخنرانی کارآفرینان برتر در حوزه ی تخصصی رویداد است. کارآفرینان با انتقال تجربه های خود و دلایل موفقیت ها و شکست های احتمالی قبلی خود می توانند به شرکت کنندگان در راه اندازی کسب و کارهای خود راهنمایی های لازم را داشته باشند. بخش دوم رویداد، ارایه ایده های نوآورانه منتخب نزد هیات داوران می باشد. هر کدام از ایده پردازان در زمان محدود به ارایه طرح خود می پردازند. هیات داوران سوالات خود را از ایده پرداز پرسیده و مجددا فرصت کوتاهی برای پاسخ به سوالات و ایرادات احتمالی به ایده پرداز داده می شود. بخش سوم رویداد ارایه آموزش-های تخصصی و کسب و کار برای شرکت کننده ها و ایده پردازان است. همچنین هم تیمی های متخصص با ایده پردازان در مورد تیم سازی و تشکیل استارتاپ مذکرات لازم را انجام می دهند. در پایان رویداد، از تیم های برگزیده توسط هیات داوران تقدیر به عمل می آید و برای تشکیل هسته های فناور به مرکز رشد دانشگاه معرفی می شوند.
در این رویداد به سه صورت می توان شرکت کرد.اولین صورت، شرکت کنندگان عادی یا تماشاچی است که ایده ای نداشته و صرفاً با حضور در این رویداد خود را برای شرکت در رویدادهای بعدی یا راه اندازی استارتاپ در آینده آماده می کنند. همچنین تمایل دارند از سخنرانی کارآفرینان یا شرکت در کارگاههای آموزشی استفاده کنند. دومین صورت، شرکت به عنوان ایده پرداز است. ایده پردازان ضمن داشتن ایده ای خلاقانه باید توانایی ارایه طرح در زمان محدود و همچنین پاسخگوئی به سوالات هیات داوران را داشته باشند. سومین صورت، شرکت به عنوان هم تیمی متخصص است. این شرکت کنندگان ایده خلاقانه ای ندارند و صرفاً در زمینه ای خاص دارای تخصص می باشند. این متخصصین می توانند در روز رویداد با ایده پردازان مذاکره کرده و به عنوان هم تیمی تشکیل یک استارتاپ را بدهند.

کمیته دائمی رویداد کارآفرینی هانا

۱ آقای دکتر پیمان داوری ریاست واحد
۲ آقای دکتر مهدی نصری مدیر مرکز رشد واحد
۳ آقای دکتر محسن لوح موسوی رئیس سرای نوآوری و رشد استان
۴ آقای دکتر محمدمهدی رضائی مدیر خدمات پژوهشی واحد
۵ آقای دکتر علی حیدری معاون علمی (آموزشی، پژوهشی) واحد
۶ آقای دکتر سیدایمان موسویان مدیرگروه رشته مهندسی پزشکی  واحد
۷ آقای دکتر فرشید آقاداوودی رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد
۸ آقای مهندس جعفر علیشاهی مدیر فناوری اطلاعات واحد
۹ آقای رسول نورمحمدی رئیس اداره امور اداری و منابع انسانی واحد
۱۰ آقای محمد علیخاصی حبیب آبادی رئیس انجمن علمی مهندسی پزشکی واحد
۱۱ آقای محمدمهدی غلامپور نایب رئیس انجمن علمی مهندسی پزشکی واحد