تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۹:۲۲ دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
Language : FA |
خانه / دانلودفرمهای مرکز رشد

دانلودفرمهای مرکز رشد

بر  روی عنوان فرم کلیک نمائید تا فرم برایتان دانلود شود

نام فرم عنوان فرم
فرم صفر فرم ایده اولیه (فرم صفر)
فرم یک گزارش دوره ای هسته های فناور
فرم دو گزارش دوره ای واحدهای فناور
فرم سه کاربرگ استقرار هسته های فناور
فرم چهار کاربرگ استقرار واحدهای فناور
فرم پنج قرارداد خرید کالا
فرم شش فرم بررسی ایده هسته/واحد فناور جهت استقرار در مرکز رشد
فرم هفت فرم داوری طرح کسب و کار
فرم هشت نمونه قرارداد استقرار در مرکز رشد
فرم نه فرم مجوز تردد خودرو
فرم ده فرم درخواست استفاده از خدمات کارگاهی / آزمایشگاهی
فرم یازده فرم درخواست بکارگیری کارآموز برای هسته/واحد فناور
فرم دوازده فرم درخواست اشتراک اینترنت
فرم سیزده فرم تسویه حساب و خروج از مرکزرشد
فرم چهاردهم فرم درخواست ورود خودرو مهمانان مرکز رشد به دانشگاه
فرم پانزدهم فرم درخواست عضویت در کتابخانه واحد
فرم شانزدهم
نمونه پاورپوینت ارایه هسته فناور
نمونه پاورپوینت ارایه واحد فناور